Zajęcia w przedszkolu

Praca z dziećmi jest pracą wymagającą kilka wysiłku. Nie wyłącznie należy ukończyć odpowiednie studia.Konieczne jest także odbycie stosownych praktyk w tym kierunku. Dopiero one razem uprawniają młodego nauczyciela do tego, aby mógł on pracować z dziećmi. Jeszcze do niedawna tacy zaczynający nauczyciele musieli przygotowywać konspekt lekcji na prawie każde zajęcia, jakie mieli w planie na konkretny dzień. Dzisiaj już nie muszą oni przygotowywać ich na tak masową skalę. Zdarza się natomiast, że zaczynający nauczyciel wspiera się konspektami, bo ułatwiają mu one pracę i podział czasu na lekcji. W takich konspektach nie tylko brało się pod uwagę kolejne etapy pracy z dziećmi. W nich gruntownie zawierano informacje o tym, co w danym momencie zajęć robi nauczyciel i uczniowie. Na właściwie każde pytanie uwzględniano dokładnie sprecyzowane odpowiedzi. Konspekty lekcji uwzględniały też to, jakie pomoce dydaktyczne na konkretnych zajęciach zostaną wykorzystane. Ich przygotowanie było rzeczywiście pracochłonne i zajmowało młodym nauczycielom dużo czasu. Tym bardziej, że kiedyś opracowywano je dla naprawdę wszystkich prowadzonych zajęć, nie robiło różnicy czy był to wf czy zajęcia wyrównawcze. Konspekt był potrzebny. Teraz kiedy z tego się zrezygnowało, nauczyciele mają więcej czasu na to, żeby z dużą uwagą przygotować się do lekcji lub wymyślać sposoby, ażeby były one dla dzieci interesujące. Mogą pracować nad metodami i technikami nauczania. Zaangażowanie nauczyciela ponieważ bardzo widocznie przekłada się na to, jakie efekty w nauce osiągają jego uczniowie.
Warto zobaczyć: zajęcia w przedszkolu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz