Sterowane szlabany

Szlabany to specjalne zabezpieczenia, z których korzysta się dzisiaj w wielu miejscach. Najczęściej można je spotkać na strzeżonych parkingach albo w obrębie instytucji, gdzie nie prawie każdy człowiek ma prawo wstępu. Taki szlaban może znajdować się w okolicy szpitala, komendy policji czy straży pożarnej.Takie szlabany działają identycznie jak szlabany na osiedlu. Ich otwieraniem steruje specjalny system. Jeżeli są to szlabany starszych generacji, to są one otwierane i zamykane przez uprawnione do tego osoby. Otwieraniem i zamykaniem szlabanu mogą także sterować osoby, które są uprawnione do poruszania się po danej przestrzeni. Specjalnym i innowacyjnym rodzajem szlabanu na pewno jest taki szlaban otwierający się na sygnał karetki. Jego działanie jest takie, że jeśli w niedalekiej okolicy sygnał karetki się pojawi, taki szlaban automatyczni się otwiera. Te nowoczesne rozwiązania przyczyniają się do tego, że szlabany spełniają własne zadanie jeszcze całkiem dobrze. Zabezpieczają przed dostępem osób nieuprawnionych, nie sprawiają kłopotów, jeżeli chodzi o otwieranie i poza tym eliminują koszty, jakie kiedyś wiązały się z zatrudnianiem osób, które musiały czuwać nad działaniem szlabanów na zewnątrz. Takie szlabany bardzo często montuje się również w budynkach policji, gdzie osoba, która pełni dyżur na dyżurce ma do dyspozycji sterownik do szlabanu i jeżeli już uzna, że określony interesant może być wpuszczony, to z niego korzysta. Tego rodzaju rozwiązania sprzyjają podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa tam, gdzie jest ono konieczne i niezbędne.
Zobacz więcej: szlabany na osiedlu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz