Transformatory olejowe

Transformatory olejowe są urządzeniami, które służą do przenoszenia energii elektrycznej z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, zachowując oprócz tego pierwotną częstotliwość prądu. Stworzone są one z dwóch (albo nawet większej ilości) cewek, nazywanych uzwojeniami, które są nawinięte na wspólny rdzeń magnetyczny. Między uzwojeniami nie ma połączenia elektrycznego, a energia jest przekazywana przez pole magnetyczne. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest przekazywanie i dystrybucja energii elektrycznej z jednofazowych albo trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia. W większości są one stosowane do zasilania niewielkich urządzeń przemysłowych, na obszarach oddalonych od dużych miast.

Najlepsze transformatory olejowe posiadają konstrukcję hermetyzowaną, z poduszką powietrzną nad olejem. Dzięki temu bardzo ograniczona, a należycie całkiem wyeliminowana jest sposobność przeniknięcia wilgoci do wnętrza transformatora. O ile zamawiamy taki transformator wprost i producenta, to polecam dowiedzieć się, jakim testom i procesom był poddawany, żeby posiadać gwarancję w jaki sposób najdłuższej bezawaryjnej eksploatacji. Bardzo skuteczne jest poddanie ich procesom próżniowym , a oprócz tego przeprowadzenie prób udarowych napięciem piorunowym.

Istotnym jest, żeby dosłownie w trakcie eksploatacji nie zapominać o regularnym testom stanu urządzeń. Transformatory olejowe powinny być poddawane przeglądom średnio raz na 356 dni. Powinny być one zlecone wyspecjalizowanym firmom i obejmować takie czynności, jak sprawdzenie stanu zewnętrznego transformatora, oczyszczenie uzwojeń, wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących, sprawdzenie działania układu kontroli temperatury, wykonanie różnego rodzaju pomiarów (rezystancji izolacji, uzwojeń transformatora, uziemienia transformatora) oraz dodatkowo koniecznie sprawdzenie wskazań olejowskazów. Częstotliwość przeglądów powinna ulec zwiększeniu, o ile urządzenia pracują w środowiskach silnie zanieczyszczonych dymami przemysłowymi albo gdy poddawane są one drganiom.

0 komentarze:

Prześlij komentarz